Overweegt u een portret van mens of dier, een landschap of bloemen door mij te laten schilderen? Op deze pagina kunt u meer lezen over mijn werkwijze.

Een portret laten schilderen

Een geschilderd portret is een bijzonder tijdsdocument dat generaties mee kan gaan. Het portret is niet enkel de weergave van de geportretteerde, maar een schilderij waarin de artistieke kijk van de kunstenaar op de geportretteerde ‘vereeuwigd’ werd.

Het kennismakingsgesprek is voor u de kans al uw vragen rondom het maken van het portret beantwoord te krijgen.

Voor mij is de kennismaking  het moment de persoon te leren kennen die geschilderd gaat worden. Ook zal ik tijdens dit gesprek mijn indrukken en eerste ideeën aan u voorleggen.  Bij voorkeur vindt dit gesprek plaats bij u thuis/in de eigen omgeving en uiteraard met degene die geportretteerd gaat worden.

Esthertekening

Poseren

Hoewel ik het liefst naar ‘het leven’ schilder, blijkt uit de praktijk dat meerdere keren poseren lastig te organiseren is. Een schilderij schilderen vergt vele uren en het langere tijd poseren is vermoeiend. Bij een portret dat meer verhalend is ( bijvoorbeeld een kind dat speelt, iemand die leest of in de tuin bloemen bewondert) is het lastig eenzelfde pose te maken als een week eerder.

Na het kennismakingsgesprek maak ik daarom foto’s en  een snelle schets van de pose en het gezicht. Eventuele aanvullende poseersessies kunnen we bespreken tijdens het maakproces.

Vervolg

In mijn atelier bestudeer ik de foto’s en maak een compositieschets waarin alle ideeën worden verwerkt. Deze schets zend ik u toe en bespreken we. Eventuele aanpassingen kunnen dan nog gemaakt.

Omdat het in deze fase lastig kan zijn een voorstelling te maken van het uiteindelijke portret vraag ik van u vertrouwen in mijn artistieke kundigheid. U kan er van verzekerd zijn dat ik een prachtig portret voor u maak.

Het schilderen van het portret duurt ongeveer 6-10 weken, afhankelijk van de grootte en of er meerdere personen of een gedetailleerde achtergrond geschilderd moeten worden.

Tijdens het maken houd ik u op de hoogte.

IMG_20180105_120849_198

Kosten

De prijs van een geschilderd portret is afhankelijk van de grootte en van gedetailleerdheid van het portret. In principe schilder ik nooit groter dan levensecht en liever zelfs een klein tikje kleiner. Een portret met enkel hoofd en schouders leent zich meer voor een kleiner formaat doek, terwijl grotere doeken meer geschikt zijn voor half-figuur, ten voeten uit, of complexere achtergronden.

U kunt een portret (hoofd +stukje schouders) laten maken vanaf 2400,-

Contact