Overweegt u een portret van mens of dier, een landschap of bloemen door mij te laten schilderen? Op deze pagina kunt u meer lezen over mijn werkwijze.

Een portret laten schilderen

Een geschilderd portret is een bijzonder tijdsmoment dat eeuwen mee kan gaan. Het portret is niet enkel de weergave van de geportretteerde, maar een schilderij waarin de ideeën van opdrachtgever en de persoonlijke kijk van de kunstenaar op de geportretteerde samenkomen.

Het begint met een kennismakingsgesprek waarin we verkennen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Misschien heeft u al ideeën over een pose, of zijn er voorwerpen of achtergrond die u graag terug ziet in het portret.

De kennismaking is voor mij als kunstenaar ook het moment de persoon te leren kennen die geschilderd gaat worden. Ook ik zal tijdens dit gesprek mijn indrukken en eerste ideeën aan u voorleggen. Samen bekijken we welke pose, welk formaat en welke uitstraling het portret moet gaan krijgen. Bij voorkeur vindt dit gesprek plaats bij u thuis/in de eigen omgeving

Esthertekening

Poseren

Hoewel ik het liefst naar ‘het leven’ schilder, blijkt uit de praktijk dat meerdere keren poseren lastig te organiseren is. Een schilderij schilderen vergt vele uren en het langere tijd poseren is vermoeiend. Bij een portret dat meer verhalend is ( bijvoorbeeld een kind dat speelt, iemand die leest of in de tuin bloemen bewondert) is het lastig eenzelfde pose te maken als een week eerder.

Na het kennismakingsgesprek maak ik daarom foto’s en soms een snelle schets van de pose en het gezicht. Eventuele aanvullende poseersessies kunnen we bespreken tijdens het kennismakingsgesprek.

Vervolg

In mijn atelier bestudeer ik de foto’s en maak een compositieschets waarin alle ideeën worden verwerkt. Deze schets zend ik u toe en bespreken we. Eventuele aanpassingen kunnen dan nog gemaakt.

Omdat het in deze fase lastig kan zijn een voorstelling te maken van het uiteindelijke portret vraag ik van u vertrouwen in mijn artistieke kundigheid. U kan er van verzekerd zijn dat ik een prachtig portret voor u maak.

Het schilderen van het portret duurt ongeveer 6-10 weken, afhankelijk van de grootte en of er meerdere personen of een gedetailleerde achtergrond geschilderd moeten worden.

Tijdens het maken houd ik u op de hoogte. Een tussentijdse beschouwing zorgt ervoor dat eventuele aanpassingen nog gedaan kunnen worden.

IMG_20180105_120849_198

Kosten

De prijs van een geschilderd portret is afhankelijk van de grootte en van gedetailleerdheid van het portret. Een portret met enkel hoofd en schouders leent zich meer voor een kleiner formaat, terwijl grotere doeken meer geschikt zijn voor half-figuur, ten voeten uit, of complexere achtergronden.

U kunt een portret (hoofd +stukje schouders) laten maken vanaf 1500 euro.